top of page

DALŠÍ UDÁLOSTI

13. 11. 2021, 8.42 - 16.56

Na Radomilickou mokřinu a okolí - Botanická exkurze

Botanická exkurze pro odbornou i laickou veřejnost. Vede Jan Šuspa Lepš. Buřty a lupu s sebou! 

23. 11. 2021, 10:00 - 12:00

Podpora seniorů se zdravotním postižením - kulatý stůl 

Představení služeb, které podávají pomocnou ruku seniorům se zdravotním postižením.

23. 11. 2021, 09:00 - 14:00

Konzultační den agentur CzechInvest a API

Individuální konzultace podnikatelských záměrů, programů podpory pro začínající i stávající podnikatele a představení další nabídky služeb.

24. 11. 2021, 17:00 - 19:00

Koučovací ochutnávka s Hankou

Večerní seminář na téma seberozvoj a praktické využití koučovacích technik.

24. 11. 2021, 17:30 - 18:15

Arabština - úvodní lekce

V začátečnickém kurzu arabského jazyka se seznámíte se základy spisovné arabštiny. Naučíte se psaní i správnou výslovnost.

bottom of page