ÚTERÝ 8. 11. 2022

9:00 - 11:00 Koučovací přístup v manažerské praxi

Dozvíte se specifika koučovacího přístupu ve firemním prostředí. 
Seznámíte se s koučovací technikou GROW.

14:00 - 15:30 Stravování a stolování

Přednáška v rámci U3V FF JU - přednáškového cyklu "Život vesnického obyvatelstva
od poloviny 17. až do počátku 20. století"