STŘEDA 9. 11. 2022

18:00 - 20:00 Koučink jako cesta osobního rozvoje

Zjistíte, co to je koučink a na jakých principech funguje. Budete vědět, s čím koučink
pomáhá a budete znát strukturu koučovacího rozhovoru.