top of page

ČTVRTEK 23. 11. 2023

9:00 - 11:00 Základy koučování pro personalisty

Co to je koučování a jak ho využít ve firemním prostředí? Seznamte se s koučovací
technikou, kterou budete moci využít ve své praxi.

18:00 - 20:00 Sám sobě koučem - motivace

Dozvíte se, co to je koučink a na základě jakých principů funguje.
Během workshopu zažijete koučink na téma "motivace". 

13:00 - 17:30 Vývoj a perspektivy moderních technologií
ve vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva

Cílem workshopu je výměna zkušeností členů projektového týmu, zástupců spolupracujících organizací a odborné veřejnosti o vývoji a perspektivách moderních technologií ve vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva se zaměřením na virtuální realitu.

13:00 - 16:00 Vybrané psychické problémy a poruchy
u dětí a mládeže

Seznámíte se s vybranými psychickými poruchami - poruchy příjmu potravy, sebepoškozování. Dozvíte se více o projevech, příčinách a důsledcích.

19:00 - 20:30 Nauč se mluvit před publikem

Jsme řečnický klub, v kterém se společně učíme mluvit před diváky. Jak se učíme?
Tréninkem – na našich setkáních neustále vystupujeme před publikem.

17:00 - 19:00 Propagace firmy na internetu 

V dnešní digitální době je důležité se orientovat v online světě.

18:00 - 19:00 Němčina  

Němčina je pro Jihočecha zvláště důležitá, neboť jsme velmi blízko Německa
a Rakouska. Obě země jsou s ČR velmi hluboce kulturně i dějinně propojeny. 

16:00 - 18:00 Individuální konzultace online - Otevři svůj hlas

Chcete se svobodně vyjadřovat, plně otevřít svůj hlas, být sami sebou, mít radost
z projevu nebo zpěvu před ostatními, ale stále vám to nejde? Nezoufejte, naučím vás to. Představte si, že jste konečně spokojeni se svým projevem a příště až vás někdo vyzve ke komunikaci, tak se vyjádříte s jistotou v hlase.

9:00 - 18:00 Koučovací ochutnávka

Pojďme společně najít řešení pro vaši situaci nebo vytvořit plán prvních kroků ke změně.
Kombinace koučování s kreativními technikami, práce s příběhem a mentoringem.

bottom of page