top of page

STŘEDA 9. 11. 2022

8:45 - 9:30 Španělština pro seniory

Zájemci se zúčastní lekce Španělštiny pro seniory v kurzu, který právě probíhá.
V letním semestru (cca únor 2023) budeme otevírat kurz Španělštiny pro seniory pro začátečníky, bude tedy možné udělat si představu o průběhu kurzu.  

9:00 - 10:00, 10:30 - 11:30, 13:00 - 14:00, 15:30 - 16:30 Osobní
konzultace na téma „Jakou zvolit profesi nebo podnikání,
a jak se pro ni vzdělat“

Nabízíme vám osobní poradenství. Pomůžeme vám zjistit, jaká práce je pro vás vhodná a jak se pro ni vzdělat.

9:00 - 10:00 Zelená hodinka: Zavádění principů cirkulární ekonomiky
do podnikové praxe

Základní cirkulární ekonomiky, podnik jako producent odpadu, zavádění enviromentálně šetrného podnikání, konkrétní příklady využívání principu cirkulární ekonomiky v praxi.

10:30 - 11:15 Šikana na pracovišti

Základní vymezení, prevalence, formy šikany, dopady na oběť, prevence.

12:00 - 13:00 Společenská odpovědnost společností z pohledu
zaměstnance

Jaké očekávání mají zaměstnanci z oblasti společenské odpovědnosti na svého zaměstnavatele?

13:00 - 14:30 Význam analýzy informačních potřeb před výběrem
informačního systému

Seminář pro všechny, kdo zvažují pořízení nového informačního systému nebo jsou odpovědní za jeho výběr (manažeři, pracovníci IT oddělení, majitelé firem...).

13:30 - 15:30 Artefiletika a výtvarná dramatika v praxi

Seznamte se s Artefiletikou a Výtvarnou dramatikou. Nechte se inspirovat technikami
ve výtvarné a dramatické výchově vedoucí k poznání i vlastnímu sebepoznání.

15:00 - 17:00 Jak začít podnikat (z cyklu Od nápadu k realizaci)

Máte pocit, že je podnikání příliš složité a vlastně ani nevíte, kde začít.

15:00 - 17:00 Jazyková škola Lingo - prezentace školy s ukázkou
výuky

Zavítejte do naší jazykové školy Lingo! Učíme zde pomocí velmi efektivních metod jako jsou sugestopedie, superlearning či TPR. Ukážeme vám jak zajímavě a zábavně může výuka probíhat. 

15:00 - 16:30 Rozvrhování pracovní doby ve směnném režimu práce,
aneb jak na tvorbu směnového rozvrhu

Ekonomicko-manažerská rozhodovací hra

16:45 - 18:45 Prezentační dovednosti a rétorika dnes

Tento kurz rozšíří standardní pohled na pojem rétorika a je zaměřen i na to, jak svým
projevem skutečně zaujmout.

17:00 Alumni sessions: Umění se správně a rychle rozhodnout

aneb jak profesní život dokáže ovlivnit soukromý život

Přednáška představí činnosti zásahové jednotky, na jaké policejní akce se využívá, výstroj, výzbroj a výcvik členů zásahové jednotky. Rozbor specializací v rámci zásahové jednotky. Představení vyjednávacího týmu, jeho činnost a nasazení.

17:00 - 19:00 Nebojte se kódu aneb tvorba webových stránek

Kód je všude kolem nás. Není důvod se ho ale bát. Na kurzu si ukážeme, že kódu může
rozumět každý a vyzkoušíte si, jak probíhá skutečná tvorba webových stránek.

18:00 - 20:00 Koučink jako cesta osobního rozvoje

Zjistíte, co to je koučink a na jakých principech funguje. Budete vědět, s čím koučink
pomáhá a budete znát strukturu koučovacího rozhovoru.

19:00 - 20:00 Ukázková lekce perštiny pro začátečníky

Fársí šírín ast, aneb „Perština je sladká.“, zní staré perské přísloví. Perština je jazykem
83 milionů obyvatel v Íránu, jejími dialekty hovoří v Afghánistánu, Tájikistánu, Uzbekistánu a dalších zemích; je jazykem největších básníků, dědiců slavných říší a bohaté a rozmanité kultury. 

19:00 Beseda se spisovatelkou Markétou Lukáškovou

Se spisovatelkou Markétou Lukáškovou si popovídáme o popularizaci historie, o jejím
podcastu Příběh, který se opravdu stal a taky o jejích knihách a o tom, co všechno vás v dějáku nenaučili.

bottom of page